Filip Grądzki, LL.M.

advokat
prosessrett / kontraktlover / bedriftstjenester

Filip Grądzki, LL.M.

advokat
prosessrett / kontraktlover / bedriftstjenester

Han har videre studieutdanning innen metodikk for rettsvitenskap og juridiske metoder, kombinert med et omfattende doktorgradseminarium innenfor rettsvitenskap, samt mottatt tittelen Master of Laws (LL.M.) innen internasjonal handelslov.

Juridisk embetseksamen bestod han med den høyeste karakteren blant kandidatene ved den Pommerske Advokatforeningen i Gdansk.

I vår praksis utøver han prosessrett, representerer både polske og utenlandske kunder i flere domstol og voldgiftssaker. Hans spesialisering omfatter også strafferettsaker, inkludert kommersiell strafferett og strafferett etter skatteloven.

Han behandler også saker innen bedriftsrådgivning og håndteringen av kommersielle kontrakter og avtaler inngått i nasjonalt eller internasjonalt næringsliv og sivil handel.