Krzysztof Renke LL.M.

juridisk rådgiver

bedriftstjenester / bygningslov / verftsindustri

Adam Soszyński

juridisk rådgiver

offentlige anskaffelser / bygningslov og kontrakter

Filip Grądzki LL.M.

advokat

prosessrett / kontraktlover / bedriftstjenester