DOMSTOLPROSESSER OG VOLDGIFT

Advokatene Drzewiecki, Tomaszek & Partnere – kontoret i Gdynia, har en rik erfaring innen rett- og voldgiftssaker som dekker alle rettsområder og ulike type prosedyrer. Vi representerer selskaper i forhandlinger med offentlige myndigheter. Vi påtar oss rettsaker ved å starte med en forprosess, gjennom meglinger, forhandlinger, rettsprosess i alle instanser, inkludert Høyesteretten, og avslutter med en vindikasjonsprosess.

Vårt hovedmål er å verne våre kunders interesser på en slik måte at antallet rettforhandlinger begrenses til et absolutt minimum, ved å innføre juridiske mekanismer for aktiviteter som utføres i løpet av pågående foretningsdrift, som vil begrense antall rettsaker, eller dersom de måtte oppstå, gjøre det mulig å inngå utenomrettslige forlik.

Vi er bevisste på at en entreprenørs rettsak kan først og fremst bety frysing av kapital i en ukjent, og ofte mangeårig periode, samt påløpende kostnader for selve rettsprosedyren og det usikre resultatet av en eventuell tvangsfullbyrdelse. Vårt fokus består derfor først og fremst av å foreslå løsninger for deg. Løsninger som gjør det mulig å unngå konsekvenser som nevnt ovenfor, og dersom en rettsavgjørelse blir nødvendig, foreslår vi løsninger som raskt avslutter rettstvisten og som sikrer skyldnerens eiendeler for effektiv tvangsfullbyrdelse.

Vi tar også forebyggende tiltak med hensikt i å sikre kundens interesser mot eventuelt tyveri av eiendeler utført av uærlige entreprenører, eller dersom disse måtte ha uærlige hensikter siktet mot hindring av inndrivingen av utestående krav som skyldes kunden.