SJØFARTSLOV, VERFTSINDUSTRI, ENERGISEKTOR

Advokatfirmaet Drzewiecki, Tomaszek & Partnere i Gdynia har en bred erfaring innen forhandlinger, utforminger og realiseringer av kontrakter relaterte til energibransjen, verftsindustrien og stålkonstruksjoner.

Praksisens advokater har blant annet vært involverte i realiseringen av anbudsprosedyrer i fremveksten av vindparkentreprenører, samt realiseringen av denne typen investeringer, forhandlingsprosesser knyttet til reparasjoner og bygging av skip og oljeplatformer i et internasjonalt forhandlingsmiljø. I tillegg, har de representert aktører involvert i byggingen av stålkonstruksjoner i løpet av både kontraktfasen og rettsaker forbundet med dens realisering.

Våre engasjerte advokater bistår løpende ledende lokale selskaper fra verftsindustrien, stålkonstruksjonsindustrien og energisektoren, samt utenlandske aktører som opererer i den nordlige delen av Polen.