SELSKAPSRETT

Løsninger tilpasset kundenes individuelle behov og direkte tilgjengelighet til våre dedikerte advokater, er de to hovedfordelene som følger med realiseringen av dine bedriftstjenester via oss.

Vi har en rik erfaring fra saker innen kommersiell selskapsrett, arbeidsrett og saker relaterte til vern av personopplysninger.

Vi har gjennomført flere vellykkede M&A relaterte transaksjoner, hvorav flere beløp var til en verdi av flere millioner euro.

Vi bistår selskaper og foretak med utenlandsk kapital, skipsbyggerselskaper, byggefirmaer og børsnoterte selskaper.